הסדרה בין לבן לאפורים היא חזרה לפרטי והאישי. הגעתי לגיל 50 והרגשתי, אולי בפעם הראשונה, רוגע ושלמות. תחושות של הישגים אישיים בכל תחומי חיי, הביאו אותי לבחור בבד לבן. הרבדים הרבים שהתחושות השונות מביאות הובעו באפורים. הבעתי בה רגעם אינטימיים נשיים כפי שחשתי מעצמי ומהתבוננות בסביבתי הקרובה. - מלכה ענבל