הסדרה מגזרי נייר היא במידה רבה המשכה של הסדרה תעתועי בדים. הסדרה מהווה גם היא מחאה על מדיית התקשורת. בעיקר על האמינות וההטעיה שהיא יוצרת. לכן באופן טבעי בחרתי לפסל עיתונים. - מלכה ענבל