בסדרה כי רק ביחד זה השלם אני מתבוננת במורכבות של הזוגיות על רבדיה השונים, מתוך אהבה גדולה לבן זוגי. - מלכה ענבל