בסדרה אמצע החיים בחנתי את נושא הנשיות, מזווית מורכבת, המתמודדת עם קריירה בעבודה כמתכננת קונסטרוקציות של עמודי חשמל, רמ"ד בכיר בחב' החשמל, ילדים, זוגיות ותחילת קריירה חדשה באמנות. - מלכה ענבל